fbpx

เตาหลวง

ศูนย์รวมอาหาร ทั้งอาหารเหนือ อาหารตามสั่ง
และของฝากที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแพร่

ศูนย์อาหารเตาหลวง ทางไปอุตรดิตถ์ เลยปั๊มปตท.
Amphoe Den Chai, Phrae, Thailand